Điều khoản sử dụng website coinguonxanh.vn

Chào mừng bạn đến tham quan tại website Cội Nguồn Xanh, nơi cung cấp 3 dịch vụ chính về cảnh quan xanh, bao gồm Siêu Thị Cội Nguồn Xanh, Cảnh Quan Cội Nguồn Xanh và Thuê Cây Cội Nguồn Xanh, tương ứng với dịch vụ Siêu Thị Cây Xanh, Thi Công Cảnh Quan Xanh và Thuê Cây Xanh Văn Phòng . Sau khi truy cập vào website coinguonxanh.vn để tham khảo, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Cội Nguồn Xanh. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng website Cội Nguồn Xanh ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính bạn.

Tài khoản của bạn

Khi sử dụng dịch vụ mua sắm tại trang web Siêu Thị Cội Nguồn Xanh, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng tại Siêu Thị Cội Nguồn Xanh. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ…. là những thông tin sẽ giúp Siêu Thị Cội Nguồn Xanh phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Siêu Thị Cội Nguồn Xanh. Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Siêu Thị Cội Nguồn Xanh sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi sử dụng dịch vụ tại các website của Cội Nguồn Xanh, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Cội Nguồn Xanh và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại Cội Nguồn Xanh sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của Cội Nguồn Xanh

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại các website của Cội Nguồn Xanh. Bạn không được có những hành động ( thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Cội Nguồn Xanh cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Cội Nguồn Xanh ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống.

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị Cội Nguồn Xanh

Trách nhiệm và quyền lợi của Cội Nguồn Xanh

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, Cội Nguồn Xanh sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại các website của Cội Nguồn Xanh mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Cty Cội Nguồn Xanh. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được Cty Cội Nguồn Xanh thông báo cụ thể trên các website của Cội Nguồn Xanh